Co to jest lepkość kinematyczna?

Lepkość kinematyczna jest miarą wewnętrznego oporu płynu na przepływ pod wpływem sił grawitacyjnych. Wyznacza się go mierząc czas w sekundach, potrzebny do przepłynięcia grawitacji przez ustaloną objętość płynu na znaną odległość przez kapilarę w skalibrowanym wiskozymetrze w ściśle kontrolowanej temperaturze.

Ta wartość jest konwertowana na standardowe jednostki, takie jak centystokes (cSt) lub milimetry kwadratowe na sekundę. Podawanie lepkości jest ważne tylko wtedy, gdy podano również temperaturę, w której przeprowadzono badanie – na przykład 23 cSt przy 40 stopniach C.

Żaden ze wszystkich testów zastosowanych do analizy oleju nie zapewnia lepszej powtarzalności ani konsystencji niż lepkość. Podobnie nie ma właściwości bardziej krytycznych dla skutecznego smarowania komponentów niż lepkość oleju bazowego. Jednak lepkość to coś więcej niż na pierwszy rzut oka. Lepkość można mierzyć i podawać jako lepkość dynamiczną (absolutną) lub jako lepkość kinematyczną. Można je łatwo pomylić, ale różnią się znacznie.

Większość laboratoriów analizujących zużyty olej mierzy i raportuje lepkość kinematyczną. Z drugiej strony, większość lepkościomierzy na miejscu mierzy lepkość dynamiczną, ale są zaprogramowane do szacowania i raportowania lepkości kinematycznej, dzięki czemu raportowane pomiary lepkości odzwierciedlają wartości kinematyczne zgłaszane przez większość laboratoriów i dostawców oleju smarowego.

Biorąc pod uwagę znaczenie analizy lepkości w połączeniu z rosnącą popularnością przyrządów do analizy oleju na miejscu, wykorzystywanych do przesiewania i uzupełniania analizy oleju w laboratorium poza zakładem, istotne jest, aby analitycy olejów rozumieli różnicę między pomiarami lepkości dynamicznej i kinematycznej.

Mówiąc ogólnie, lepkość to opór płynu na przepływ (naprężenie ścinające) w danej temperaturze. Czasami lepkość jest błędnie nazywana grubością (lub wagą). Lepkość nie jest miarą wymiarów, więc określanie gęstego oleju o dużej lepkości i rzadkości oleju o mniejszej lepkości jest mylące.

Podobnie raportowanie lepkości do celów trendowania bez odniesienia do temperatury jest bezsensowne. Aby zinterpretować odczyt lepkości, należy zdefiniować temperaturę. Zwykle lepkość podaje się w 40 ° C i / lub 100 ° C lub w obu, jeśli wymagany jest wskaźnik lepkości .

Równanie lepkości kinematycznej

Do wyrażenia lepkości używa się kilku jednostek inżynieryjnych, ale zdecydowanie najbardziej powszechnymi są centystoke (cSt) dla lepkości kinematycznej i centypuaz (cP) dla lepkości dynamicznej (absolutnej). Lepkość kinematyczna w cSt w 40 ° C jest podstawą systemu klasyfikacji lepkości kinematycznej ISO 3448, co czyni go międzynarodowym standardem. Inne popularne systemy lepkości kinematycznej, takie jak Saybolt Universal Seconds (SUS) i system klasyfikacji SAE, mogą być powiązane z pomiarem lepkości w cSt w 40 ° C lub 100 ° C.

Logo