Skip to content

Ochrona prawna

Serwis Tabela zdrowia jest chroniony prawnie przez kancelarię prawną i to daję większe bezpieczeństwo nad transakcjami zawartymi na tym serwisie jego klientom.

KOKSZTYS S.A.

ul. Objazdowa 50

54-513 Wrocław

tel.: (+48 71) 33 51 599

fax: (+48 71) 33 51 542

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000411495, NIP: 899-25-72-748, REGON: 933041867.

Koksztys